Manresa
Lleida
Totes les persones volem solucions ràpides i eficaces, però no sempre ho aconseguim i moltes vegades ens entrebanquem una i altra vegada en la mateixa pedra.

El nostre treball parteix del respecte profund pel procés de cada persona, sense imposar el nostre punt de vista ni oferir falses solucions. Creiem en un treball ben fet que reconegui la originalitat de cada persona. Que tingui present aquells aspectes inconscients o amagats que ens bloquegen, que disminueixen la nostra autoestima i que ens dificulten gaudir del que la Vida ens ofereix.

Un altre aspecte nuclear del nostre treball és l’acollida i acceptació de cada persona. Això ens porta a no menysprear ni judicar cap opinió, sentiment o manera de fer i a escoltar amb profunditat i empatia el que la persona ens expressa i comunica. No pretenem tenir respostes “automàtiques” per a tothom sinó ajudar a què cada persona conegui els propis enganys i possibilitats, allò que li fa mal i allò que l’allibera i així pugui viure més i millor.

Seriositat i honestedat són elements bàsics del nostre treball, sense negar el bon humor i la senzillesa bàsics per aconseguir unes relacions més personals i sinceres, i així poder arribar a parlar de tot el que calgui i la persona vulgui treballar.
Eduard Fonts, psicòleg-psicoterapeuta. Col·legiat 2408 Telf. 692 10 2812 Correu:  efa@copc.cat
Manera de treballar
Quan una persona ve per primera vegada a la nostra consulta iniciem el diàleg parlant del respecte, la confidencialitat.  És evident que un no va a un psicòleg per fer tertúlia o parlar del temps sinó per parlar del què li passa i que això no és fàcil. Només en un context de confiança una persona pot parlar de coses seves molt personals. És per això que la confidencialitat esdevé vital i molt necessària, i nosaltres l’assegurem totalment.

També garantim la professionalitat. Això vol dir que treballem amb rigor, amb coneixement de la nostra professió, i amb experiència contrastada.
Confidencialitat, respecte i professionalitat.
" Si em conec internament, comprendré,
  si em comprenc, estimaré,
  si m'estimo, viuré i altres viuran també."
Parafrasejant un autor del segle XVI: